دلار امروز 278,450 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 278,450 ریال امروز ده بهمن هزار و چهارصد ساعت 17:32:19 قیمت یورو 313,030 سیصد و سیزده هزار وسی ریال قیمت پوند 376,790 سیصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد و نود ریال قیمت آنلاین طلا