دلار امروز 270,870 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 270,870 ریال امروز بیست و سه مهر هزار و چهارصد ساعت 17:34:29 قیمت یورو 314,040 سیصد و چهارده هزار وچهل ریال قیمت پوند 371,090 سیصد و هفتاد و یک هزار ونود ریال قیمت آنلاین طلا