نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:08

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:08:21 برابر با 271,260 دویست و هفتاد و یک هزار و دویست و شصت ریال قیمت یورو 317,260 سیصد و هفده هزار و دویست و شصت ریال قیمت پوند 378,930 سیصد و هفتاد و هشت هزار و نه صد و سی ریال https://talakar.com