نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:05:50 برابر با 253,110 دویست و پنجاه و سه هزار و صد و ده ریال قیمت یورو 298,510 دویست و نود و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 354,220 سیصد و پنجاه و چهار هزار و دویست و بیست ریال