نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:01:43 برابر با 249,810 دویست و چهل و نه هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 292,910 دویست و نود و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 351,800 سیصد و پنجاه و یک هزار و هشت صد ریال