نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:08:30 برابر با 228,940 دویست و بیست و هشت هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 269,930 دویست و شصت و نه هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 343,460 سیصد و چهل و سه هزار و چهار صد و شصت ریال