نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:06:44 برابر با 311,490 سیصد و یازده هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 368,020 سیصد و شصت و هشت هزار وبیست ریال قیمت پوند 412,290 چهار صد و دوازده هزار و دویست و نود ریال