نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:06:52 برابر با 258,510 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 313,470 سیصد و سیزده هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 344,960 سیصد و چهل و چهار هزار و نه صد و شصت ریال