نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04:00 برابر با 229,530 دویست و بیست و نه هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 277,980 دویست و هفتاد و هفت هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 308,910 سیصد و هشت هزار و نه صد و ده ریال