نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04:21 برابر با 243,950 دویست و چهل و سه هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 292,010 دویست و نود و دو  هزار وده ریال قیمت پوند 331,510 سیصد و سی و یک هزار و پانصد و ده ریال