نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:02:29 برابر با 318,990 سیصد و هجده هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 374,490 سیصد و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 417,240 چهار صد و هفده هزار و دویست و چهل ریال