نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:53 برابر با 256,030 دویست و پنجاه و شش هزار وسی ریال قیمت یورو 309,950 سیصد و نه هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 349,840 سیصد و چهل و نه هزار و هشت صد و چهل ریال