نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:01:41 برابر با 279,030 دویست و هفتاد و نه هزار وسی ریال قیمت یورو 320,110 سیصد و بیست هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 385,620 سیصد و هشتاد و پنج هزار و ششصد و بیست ریال