نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:01:39 برابر با 266,490 دویست و شصت و شش هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 303,110 سیصد و سه هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 370,660 سیصد و هفتاد هزار و ششصد و شصت ریال