نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:21

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:21:01 برابر با 314,950 سیصد و چهارده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 370,020 سیصد و هفتاد هزار وبیست ریال قیمت پوند 410,660 چهار صد و ده هزار و ششصد و شصت ریال