نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05:06 برابر با 257,030 دویست و پنجاه و هفت هزار وسی ریال قیمت یورو 315,910 سیصد و پانزده هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 352,820 سیصد و پنجاه و دو  هزار و هشت صد و بیست ریال