نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05:40 برابر با 256,778 دویست و پنجاه و شش هزار و هفتصد و هفتاد و هشت ریال قیمت یورو 310,078 سیصد و ده هزار وهفتاد و هشت ریال قیمت پوند 347,770 سیصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و هفتاد ریال