نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03:07 برابر با 257,160 دویست و پنجاه و هفت هزار و صد و شصت ریال قیمت یورو 303,960 سیصد و سه هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 347,170 سیصد و چهل و هفت هزار و صد و هفتاد ریال