نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02:47 برابر با 272,330 دویست و هفتاد و دو  هزار و سیصد و سی ریال قیمت یورو 315,000 سیصد و پانزده هزار ریال قیمت پوند 371,500 سیصد و هفتاد و یک هزار و پانصد ریال https://talakar.com