نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:04 برابر با 224,460 دویست و بیست و چهار هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 271,510 دویست و هفتاد و یک هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 315,210 سیصد و پانزده هزار و دویست و ده ریال