نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:53 برابر با 250,530 دویست و پنجاه هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 296,970 دویست و نود و شش هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 341,070 سیصد و چهل و یک هزار وهفتاد ریال