نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:03:05 برابر با 251,160 دویست و پنجاه و یک هزار و صد و شصت ریال قیمت یورو 307,610 سیصد و هفت هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 350,520 سیصد و پنجاه هزار و پانصد و بیست ریال