نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14:54 برابر با 289,364 دویست و هشتاد و نه هزار و سیصد و شصت و چهار ریال قیمت یورو 339,864 سیصد و سی و نه هزار و هشت صد و شصت و چهار ریال قیمت پوند 385,734 سیصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و سی و چهار ریال