نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14:06 برابر با 248,587 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و هشتاد و هفت ریال قیمت یورو 304,357 سیصد و چهار هزار و سیصد و پنجاه و هفت ریال قیمت پوند 361,787 سیصد و شصت و یک هزار و هفتصد و هشتاد و هفت ریال