نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01:19 برابر با 258,761 دویست و پنجاه و هشت هزار و هفتصد و شصت و یک ریال قیمت یورو 315,460 سیصد و پانزده هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 345,790 سیصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و نود ریال