نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:09

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:09:02 برابر با 271,010 دویست و هفتاد و یک هزار وده ریال قیمت یورو 313,403 سیصد و سیزده هزار و چهار صد و سه ریال قیمت پوند 378,380 سیصد و هفتاد و هشت هزار و سیصد و هشتاد ریال https://talakar.com