نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:07

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:07:30 برابر با 277,810 دویست و هفتاد و هفت هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 316,570 سیصد و شانزده هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 387,270 سیصد و هشتاد و هفت هزار و دویست و هفتاد ریال https://talakar.com