نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:43

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:43:05 برابر با 238,740 دویست و سی و هشت هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت یورو 288,510 دویست و هشتاد و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 337,030 سیصد و سی و هفت هزار وسی ریال