نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:09

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:09:54 برابر با 261,390 دویست و شصت و یک هزار و سیصد و نود ریال قیمت یورو 297,700 دویست و نود و هفت هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 364,990 سیصد و شصت و چهار هزار و نه صد و نود ریال