نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:05:54 برابر با 271,910 دویست و هفتاد و یک هزار و نه صد و ده ریال قیمت یورو 314,500 سیصد و چهارده هزار و پانصد ریال قیمت پوند 377,720 سیصد و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و بیست ریال https://talakar.com