نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:03:11 برابر با 257,590 دویست و پنجاه و هفت هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 294,850 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 361,210 سیصد و شصت و یک هزار و دویست و ده ریال