نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:03:07 برابر با 251,990 دویست و پنجاه و یک هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 286,750 دویست و هشتاد و شش هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 349,910 سیصد و چهل و نه هزار و نه صد و ده ریال