نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:01:22 برابر با 273,010 دویست و هفتاد و سه هزار وده ریال قیمت یورو 308,930 سیصد و هشت هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 378,450 سیصد و هفتاد و هشت هزار و چهار صد و پنجاه ریال