نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:18

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:18:55 برابر با 250,450 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 296,930 دویست و نود و شش هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 341,110 سیصد و چهل و یک هزار و صد و ده ریال