نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:08:06 برابر با 249,760 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت یورو 303,010 سیصد و سه هزار وده ریال قیمت پوند 363,350 سیصد و شصت و سه هزار و سیصد و پنجاه ریال