نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:07

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:07:04 برابر با 229,750 دویست و بیست و نه هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 278,900 دویست و هفتاد و هشت هزار و نه صد ریال قیمت پوند 315,090 سیصد و پانزده هزار ونود ریال