نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05:05 برابر با 255,170 دویست و پنجاه و پنج هزار و صد و هفتاد ریال قیمت یورو 308,210 سیصد و هشت هزار و دویست و ده ریال قیمت پوند 342,230 سیصد و چهل و دو  هزار و دویست و سی ریال