نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:04:52 برابر با 257,530 دویست و پنجاه و هفت هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 312,010 سیصد و دوازده هزار وده ریال قیمت پوند 348,520 سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد و بیست ریال