نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:03:21 برابر با 248,460 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 301,810 سیصد و یک هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 341,790 سیصد و چهل و یک هزار و هفتصد و نود ریال