نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:01:13 برابر با 313,030 سیصد و سیزده هزار وسی ریال قیمت یورو 370,020 سیصد و هفتاد هزار وبیست ریال قیمت پوند 415,210 چهار صد و پانزده هزار و دویست و ده ریال