نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:02:52 برابر با 250,290 دویست و پنجاه هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 287,950 دویست و هشتاد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 347,810 سیصد و چهل و هفت هزار و هشت صد و ده ریال