نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:02:24 برابر با 271,210 دویست و هفتاد و یک هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 314,280 سیصد و چهارده هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت پوند 377,350 سیصد و هفتاد و هفت هزار و سیصد و پنجاه ریال https://talakar.com