نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:01:30 برابر با 269,779 دویست و شصت و نه هزار و هفتصد و هفتاد و نه ریال قیمت یورو 305,879 سیصد و پنج هزار و هشت صد و هفتاد و نه ریال قیمت پوند 375,370 سیصد و هفتاد و پنج هزار و سیصد و هفتاد ریال