نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:03:34 برابر با 228,710 دویست و بیست و هشت هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 278,510 دویست و هفتاد و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 324,710 سیصد و بیست و چهار هزار و هفتصد و ده ریال