نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02:24 برابر با 304,030 سیصد و چهار هزار وسی ریال قیمت یورو 359,020 سیصد و پنجاه و نه هزار وبیست ریال قیمت پوند 410,140 چهار صد و ده هزار و صد و چهل ریال