نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:07

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:07:35 برابر با 247,967 دویست و چهل و هفت هزار و نه صد و شصت و هفت ریال قیمت یورو 295,827 دویست و نود و پنج هزار و هشت صد و بیست و هفت ریال قیمت پوند 346,037 سیصد و چهل و شش هزار وسی و هفت ریال