نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:03:15 برابر با 273,827 دویست و هفتاد و سه هزار و هشت صد و بیست و هفت ریال قیمت یورو 313,367 سیصد و سیزده هزار و سیصد و شصت و هفت ریال قیمت پوند 379,647 سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد و چهل و هفت ریال https://talakar.com