نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:02:13 برابر با 250,217 دویست و پنجاه هزار و دویست و هفده ریال قیمت یورو 294,957 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و پنجاه و هفت ریال قیمت پوند 348,727 سیصد و چهل و هشت هزار و هفتصد و بیست و هفت ریال