نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03:18 برابر با 257,010 دویست و پنجاه و هفت هزار وده ریال قیمت یورو 315,930 سیصد و پانزده هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 353,970 سیصد و پنجاه و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال