نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03:00 برابر با 247,570 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت یورو 294,910 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 333,140 سیصد و سی و سه هزار و صد و چهل ریال